<<< strandimpressie (foto 5B) slenk
onderdeel van drieluik