<<< strandimpressie (foto 5A) schelp
onderdeel van drieluik